KCB Keurmerk

KCB Keurmerk informatie

KCB is een beeldende instelling waar lesgegeven wordt door kunstenaars en vakdocenten met
een kunst academische achtergrond of  met gerichte certificaten.

Om de beeldende educatie op niveau te kunnen blijven aanbieden heeft KCB een eigen systeem
opgezet naar aanleiding van de kwaliteitscirkel van Demming om dit te kunnen realiseren.
(TQS= Total Quality System)

KCB toetst twee keer per jaar haar docenten op didactische en inhoudelijke kwaliteiten middels
evaluaties bij haar cursisten en de voortgang en verdieping gesprekken met de coördinator.

 

 

 

KCB wil een professionele uitstraling hebben door kwaliteit te blijven leveren.