Peter Marijnissen

Peter Marijnissen

Ik heb een kunsthistorische achtergrond, schreef jarenlang kunstrecensies en was een incidentele medewerker en rondleider van het Dordrechts Museum. Als pianist en componist ben ik in de loop der jaren verzeild geraakt in de wereld van de kleinkunst en het muziektheater. Van lieverlee ben ik gaan regisseren en schrijven voor het amateurtoneel. Voor mij vertonen de verschillende vormen van kunst een samenhang, een cultureel klimaat dat is geworteld in een samenleving. Tegelijkertijd wordt die samenleving ook veranderd door de cultuur. Prikkelende en soms onvermoede verbanden leggen tussen de vele vormen van kunst en tussen de kunsten en de samenleving, dat is wat ik graag doe, Beelden, muziek, verhalen en verbazing over de veelzijdigheid van de cultuur, dat wil ik graag delen.

Beelden, muziek, verhalen en verbazing over de veelzijdigheid van de cultuur, dat wil ik graag delen.